Познавательная игротека

Интерактивный плакат "Детям о войне "

Дыдaктычная гульня "Беларусь I нашы суседзi"

Дыдактычная гульня “Беларусь і нашы суседзі”

 

Для выхаванцаў старэйшай групы.

 

Задачы: удакладняць і замацоўваць уяўленні дзяцей аб гарадах Беларусі і аб суседніх краінах; практыкаваць ва ўжыванні патрэбных слоў; замацоўваць правільнае вымаўленне ўсіх гукаў роднай мовы, фарміраваць выразную дыкцыю, развіваць сэнсаматорыку, уменне арыентавацца на плоскасці; выхоўваць пачуццё павагі да іншых краін і пачуццё гонару за сваю дзяржаву.

 

Матэрыял: гульнявое поле (36,5х28,5 см); 2 канверты з літарамі і словамі (першы канверт – 36 літар, 6 слоў; другі канверт – 30 літар, 5 слоў); інструкцыя; упаковачная скрынка.

 

         Дзецям прапануецца поле для гульні, на якім абазначаны абласныя гарады Беларусі, а таксама суседнія краіны: Літва, Латвія, Расія, Польшча, Украіна. Дзеці складаюць назвы гарадоў і краін згодна з узорам поля (адным словам ці літарамі). Пераможцам лічыцца той, хто першы без памылак складзе ўсе назвы і правільна вымавіць іх па-беларуску.

свернуть

Дидактическая игра «Природные символы Беларуси»

Дидактическая игра

 

«Природные символы Беларуси»

 

Цель: формирование представлений о природных символах Беларуси, развитие памяти, речи, внимания, мелкой моторики рук.

 

Материалы: карточки с изображением природных символов Беларуси.

В игре могут участвовать дети в возрасте 5-7 лет, в количестве 4-6 человек. Для игры детей можно разделить на 2 команды: чья команда быстрее выполнит задание.

Ход игры: из предложенных карточек необходимо выбрать те, на которых изображены природные символы Беларуси. 

Детям предлагается рассмотреть картинки с изображением природных символов.

Дети отбирают природные символы Беларуси.

Дети поясняют почему оставшиеся изображения на картинках не являются природными символами Беларуси.

 

 

свернуть

Гульня па патрыятычнаму выхаванню для дзяцей старшай групы “Што? Дзе? Калі?”

Гульня па патрыятычнаму выхаванню для дзяцей старшай групы

 

“Што? Дзе? Калі?”

 

Мэта: пашыраць веды дзяцей пра Радзіму; фарміраваць у дзяцей патрыятычныя пачуцці да роднай краіны.

Задачы:

фарміраваць уяўленні аб родным краі, яго сімвалах;

замацаваць уяўленне аб значэнні частак герба, аб беларускім нацыянальным касцюме і яго элементах;

знаёміць дзяцей з народнымі святамі, вучыць распазнаваць і называць іх, з рознымі відамі рамёстваў, вучыць пазнаваць і называць прадметы быту;

развіваць увагу, назіральнасць;

выхоўваць пачуццё павагі і гонару да роднага краю.

Абсталяванне: гульнявы стол, 8 гульнявых палёў, ваўчок, карцінкі з заданнямі ў канвертах, пясочны гадзіннік.

 

Ход гульні

 

Варыянт 1

У гульні прымаюць удзел 3-6 дзяцей. Капітан каманды круціць ваўчок. Стрэлка ваўчка паказвае на сектар з канвертам. Каманда абмяркоўвае варыянты адказаў. На гэта даецца 2-3 хвіліны. Час фіксуецца з дапамогай пясочнага гадзінніка. Адказвае адзін з гульцоў.

 

Варыянт 2

У гульні прымаюць удзел 3-8 дзяцей. Удзельнікі па чарзе круцяць ваўчок. Стрэлка ваўчка паказвае на сектар з канвертам. Гулец адказвае на тое заданне, якое выпала ў сектары.

свернуть

Интерактивный плакат "Природа Беларуси"

Дидактические игры

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ГОРОД

 

Цель: закрепить представления детей об архитектуре совре­менных зданий и сооружений; познакомить с архитектурными осо­бенностями Минска.

 

Материалы: альбом с контурными изображениями зданий и других сооружений современного Минска; фотографии с изображе­нием этих же зданий и сооружений.

 

Ход игры.

 

Перед началом игры воспитатель проводит с детьми мини-беседу:

 

- Как называется наша страна?

 

—Как называется город, около которого вы живёте?

 

—Как давно был основан Минск?

 

—Какие улицы Минска вы знаете?

 

—Какие памятники Минска вы знаете?

 

- Какие памятники старины есть в Минске?

 

—Каких великих людей, прославивших Минск, вы знаете?

 

-Откуда ты это знаешь? Кто тебе об этом рассказал?

 

-Что бы ты ещё хотел узнать о Минске? Воспитатель предлагает детям рассмотреть альбом с контурами зданий, затем фотографии этих же сооружений и сопоставить кон­туры с фотографиями. Например: контур здания Планетария - фо­тография здания планетария.

 

Примечание. По ходу игровых действий «восстановления заколдован­ного города» воспитатель проводит заочную мини-экскурсию по этим местам (возможно с опорой на личные знания и опыт детей.       ГОРОДА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Цель: способствовать закреплению знаний о городах области

 

Материал: карта Минской области с отмеченными городами, таблички с гербами и названиями городов.

 

Ход игры: Воспитатель знакомит детей с картой области, предлагает найти на ней города и разложить на них таблички с соответствующими названиями. 

 

ФЛАГ БЕЛАРУСИ

 

Цель: способствовать закреплению знания флага своей страны

 

Материал: полосы красного, зелёного цветов. А белая полоска с орнаментом.

 

Ход игры: Воспитатель показывает детям флаг Беларуси, убирает и предлагает выложить разноцветные полоски в том порядке, в котором они находятся на флаге Беларуси.

 

ГДЕ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК?

 

Цель: знакомить детей с памятниками, учить ориентироваться в Минске

 

Материал: изображения памятников.

 

Ход игры: Воспитатель демонстрирует детям изображения памятников, просит рассказать, где установлен этот памятник. 

 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

 

Цель: знакомить детей со знаменитыми людьми родного города

 

Материал: портреты известных соотечественников

 

Ход игры: Воспитатель показывает портреты, предлагает детям назвать того, кто изображен на портрете и рассказать, чем он знаменит. 

 

ПРОДОЛЖИ ПОСЛОВИЦУ

 

Цель: знакомить с устным народным творчеством

 

Ход игры: Воспитатель начинает пословицу, дети ее продолжают. 

 

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

 

(домино)

 

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к народным традициям, учить узнавать и отличать различные промыслы.

 

Материал: фишки домино с изображением народных промыслов

 

Ход игры: Дети по очереди выкладывают фишки таким образом, чтобы одинаковые изображения оказывались рядом. Проигрывает последний положивший фишку участник.  

 

ПТИЦЫ НАШЕЙ СТРАНЫ

 

Цель: знакомить детей с птицами родной страны

 

Материал: карточки с изображениями птиц

 

Ход игры: Воспитатель демонстрирует детям карточки с изображениями птиц, просит назвать и определить, живет птица в нашей стране или нет. 

 

НАРИСУЙ УЗОР

 

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к народным традициям, учить узнавать и отличать различные промыслы.

 

Материал: карточки с нарисованным узором и полем, расчерченным для рисования.

 

Ход игры: Дети рисуют простой узор по образу.

 

ОДЕНЬ КУКЛУ

 

Цель: знакомить с национальной одеждой, прививать интерес к национальной культуре

 

Ход игры: Дети одевают куклу в национальную одежду 

 

СОБЕРИ УЗОР

 

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к народным традициям, учить узнавать и отличать различные промыслы.

 

Материал: разрезные картинки с изображениями народных промыслов

 

Ход игры: Дети собирают картинки из фрагментов.         

свернуть

Поиграйте с детьми

Дидактическая игра «Найди флаг и герб нашей страны»

 

Цель: закрепление представлений о государственных символах Беларуси

 

Ход игры: необходимо подобрать карточки с видами объектов и предметов, на которых может быть размещен герб или флаг Республики Беларусь

 

Дидактическая игра «Где можно увидеть герб и флаг Республики Беларусь»

 

Цель: закреплять представления о гербе и флаге Республики Беларусь.

 

Ход игры: необходимо подобрать карточки с видами объектов и предметов, на которых может быть размещен герб или флаг Республики Беларусь.

 

 

Дидактическая игра «Сравни герб и флаг Республики Беларусь с гербами и флагами соседних стран»

 

Цель: развитие наблюдательности, умения сравнивать, обобщать, делать выводы

 

Дидактическая игра «Найди символы Беларуси»

 

Цель: уточнить представления о символах Беларуси (зубр, аист, василек, цветок льна, клевер, сосна).

 

Цель: необходимо выбрать те карточки, на которых изображены символы Беларуси

 

Белорусская народная игра «Садзі лянок»

 

Цель: развитие координации движений, быстроты, умения ориентироваться в пространстве.

 

Дидактическая игра «Сравнение цветов льна и василька»

 

Цель: развитие наблюдательности, внимания, умения делать простейшие выводы.

 

Наблюдения за флагом на фасаде здания дошкольного учреждения, на фасадах других зданий

 

Цель: развитие познавательных процессов, умений рассуждать

 

Рассматривание гербов на монетах различных государств.

 

Цель: развитие наблюдательности, внимания, умения сравнивать, делать выводы

 

Беседа «Беловежские зубры»

 

Цель: расширить представления детей об особенностях зубра совершенствование умения участвовать в диалоге.

 

Рассматривание серии иллюстраций «Животные белорусских лесов»

 

Цель: пополнить представления детей о животном мире, воспитывать бережное отношение к природе

 

Заучивание стихотворение «Бусловы боты» В. Гардея

 

Цель: создание условий для практического овладения детьми художественно-речевой деятельностью, развитие внимания, памяти, умения выразительного исполнения поэтических произведений

 

Аппликация «Узор из васильков и клевера»

 

Цель: формировать умение составлять композицию из цветов, закреплять навыки пользования ножницами.

 

Наблюдения в природе «Определим погоду по народным приметам»

 

Цель: развитие наблюдательности, умения использовать на практике народные приметы.

 

Дыдактычная гульня “Знайдзі патрэбнае”

 

Ход гульні: дзецям прапануюць карткі з выявамі каласоў жыта, кветак (лен, канюшына, васількі, рамонкі), зорак (пяціканцовая, шасціканцовая), сонца, месяца, зямнога шара, чырвона – зяленай стужкі, контураў Беларусі, Расіі. Ім трэба выбраць карткі, на якіх адлюстравана тое, што ёсць на выяве герба Рэспублікі Беларусь. Затым на мальберце размяшчаецца карта з яго выявай, дзеці правяраюць, ці правільна выканалі заданне.

 

Выхавальнік у час гульні расказвае пра тое, што сімвалізуе кожны элемент герба Беларусі:

 

- Зямны шар – сімвал сяброўства і партнерства. Беларусы вельмі добразычлівыя і мірныя людзі, падтрымліваюць добрыя адносіны з іншымі народамі свету;

 

- Сонца, якое ўзышло нал зямлей – знак жыцця. Дзякуючы яму мы жывем, яно дае святло і цяпло ўсяму жывому;

 

- Вянок з жытневых каласоў – знак памяці і сувязі з продкамі, сімвал уражаю, квітнення, багацця;

 

- Чырвона – зяленая стужка сімвалізуе колеры сцяга Беларусі;

 

- Канюшына – сімвал сувязі са светам жывел. Каровы, коні, козы, авечкі, якія разводзяць беларусы, вельмі любяць харчавацца канюшынай;

 

-Лен – гэта дабро, дастатак, праца. Спакон вякоў нашы продкі вырошчвалі лен, з якога рабілі тканіну і шылі вопратку.

 

Дыдактычная гульня “Складзі сцяг Рэспублікі Беларусь”

 

Дзеці падзяляюцца на дзве каманды, у кожнай – камплект палосак (вузкія і шырокія чырвонага, зяленага , жоўтага і чорнага колераў, белыя – з розным арнаментам). Неабходна выбраць патрэбныя і скласці з іх сцяг Рэспублікі Беларусь. Затым на мельберце размяшчаецца картка з яго выявай, дзеці правяраюць, ці правільна выканалі заданне.

 

Кожны колер нашага сцяга мае свае значэнне. Чырвоны – сімвал сонца, адвагі, радасці і шчасця. Што абазначае зялены колер сцяга? Гэта колер цудоўнай прыроды нашай Радзімы. Белы колер – колер чысціні і свабоды. Сцяг беларусі мае адну важную асаблівасць – народны узор. Ен называецца арнамент. Арнамент сімвалізуе працавітасць і майстэрства людзей.

 

 

свернуть